wspomnieć


wspomnieć
Pies z kulawą nogą nie wspomni zob. pies 16.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • wspomnieć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}wspominać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wspomnieć — dk VIIa, wspomniećmnę, wspomniećmnisz, wspomniećmnij, wspomniećmniał, wspomniećmnieli, wspomniećmniany wspominać ndk I, wspomniećam, wspomniećasz, wspomniećają, wspomniećaj, wspomniećał, wspomniećany 1. «wrócić myślą do tego, co minęło, przywieść …   Słownik języka polskiego

  • wspominać — → wspomnieć …   Słownik języka polskiego

  • zająknąć się — Nie zająknąć się o czymś; ani się zająknąć o czymś «nie wspomnieć o czymś ani słowa, przemilczeć coś»: Dzięki niezależnej prasie do wiadomości publicznej dotarło wiele istotnych faktów i obserwacji – które w prasie katolickiej bezlitośnie tępiła… …   Słownik frazeologiczny

  • dotknąć — dk Va, dotknąćtknę, dotknąćtkniesz, dotknąćtknij, dotknąćtknął, dotknąćtknęła, dotknąćtknęli, dotknąćtknięty, dotknąćtknąwszy dotykać ndk I, dotknąćam, dotknąćasz, dotknąćają, dotknąćaj, dotknąćał, dotknąćany 1. «zbliżyć coś do kogoś, czegoś aż… …   Słownik języka polskiego

  • incydentalnie — «w sposób incydentalny; przygodnie» Wspomnieć o czymś incydentalnie …   Słownik języka polskiego

  • milczenie — n I, blm 1. «niewydawanie głosu, nieodzywanie się; bezsłowna cisza» Głębokie, głuche, ciężkie, kłopotliwe, ponure, dyskretne, uroczyste, wymowne milczenie. Pogrążyć się w milczeniu. Siedzieć w milczeniu. Przerwać, zachować milczenie. Milczenie… …   Słownik języka polskiego

  • mimochodem — «ubocznie, nawiasem, przy okazji, przy sposobności; od niechcenia» Wspomnieć o czymś mimochodem …   Słownik języka polskiego

  • napomknąć — dk Va, napomknąćmknę, napomknąćmkniesz, napomknąćmknij, napomknąćmknął, napomknąćmknęła, napomknąćmknęli, napomknąćmknięty, napomknąćmknąwszy napomykać ndk I, napomknąćam, napomknąćasz, napomknąćają, napomknąćaj, napomknąćał, napomknąćany… …   Słownik języka polskiego

  • nawiasowo — przestarz. «ubocznie, mimochodem, przy okazji; od niechcenia, przypadkowo» Nawiasowo o czymś wspomnieć …   Słownik języka polskiego